Τμήμα Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σπουδών

Πώς να επιλέξω το κατάλληλο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών;

Η επιλογή ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) είναι μια σημαντική απόφαση για την ακαδημαϊκή, επαγγελματική και προσωπική σας ανάπτυξη.

Για τον κάθε υποψήφιο, ποικίλλουν οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να προχωρήσει στη λήψη μιας σχετικής απόφασης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να οριστεί εκ των προτέρων η στοχοθεσία της συγκεκριμένης απόφασης, προκειμένου στη συνέχεια να μπορεί να επαληθεύσει ο καθένας ατομικά αν η χρονική συγκυρία και οι γενικότερες προδιαγραφές ενός Π.Μ.Σ. ανταποκρίνονται στις ατομικές επιδιώξεις.

Σε κάθε περίπτωση, πριν προχωρήσετε στην απόφαση και υλοποίηση οποιουδήποτε ΜΠΣ καλό είναι να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτημάτων που θα σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε πως η επιλογή σας είναι η καλύτερη δυνατή για εσάς. Ως αρχή, ξεκινήστε με τη διερεύνηση και καταγραφή των προσωπικών σας κινήτρων.

Θέλω να συνεχίσω τις σπουδές μου σε μεταπτυχιακό επίπεδο

  • Για να γνωρίσω νέα πεδία και προοπτικές σχετικές με το βασικό τίτλο σπουδών μου;
  • Για να εντρυφήσω σε ένα γνωστικό επίπεδο που θα μου ανοίξει προοπτικές στη σύγχρονη αγορά εργασίας;
  • Για να αξιοποιήσω τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσω από το πρόγραμμα στη σημερινή εργασία μου;
  • Για να εμβαθύνω τις γνώσεις μου στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ώστε να έχω δυνατότητες για ακαδημαϊκή καριέρα;
  • Για να συνδέσω τα προσωπικά μου ενδιαφέροντα με ακαδημαϊκές σπουδές, ώστε να βοηθηθώ στην προσωπική ή/και επαγγελματική μου εξέλιξη;

Επειδή η επιλογή του κατάλληλου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών εξαρτάται από τους στόχους, τα ενδιαφέροντα, τις μελλοντικές σας βλέψεις, καθώς και από την προσωπικότητα σας και τα κριτήρια που θέτετε για την επιλογή, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1. Καθορίστε τους στόχους σας: Σκεφτείτε γιατί θέλετε να παρακολουθήσετε ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Ποιους στόχους θέλετε να επιτύχετε;

2. Εντοπίστε τα ενδιαφέροντά σας: Εξετάστε τα θέματα, τις εξειδικεύσεις και τις ειδικότητες που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

3. Κάντε έρευνα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Αναζητήστε σε ποια Πανεπιστήμια προσφέρονται οι εξειδικεύσεις που σας ενδιαφέρουν, και πιο συγκεκριμένα ανατρέξτε στο ακαδημαϊκό Τμήμα που προσφέρεται το πρόγραμμα.

4. Συγκρίνετε επιλογές: Συγκρίνετε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ως προς το κόστος, τη διάρκεια, το περιεχόμενο, τον τρόπο διεξαγωγής (διά ζώσης ή/και εξ’ αποστάσως), τη φήμη του Πανεπιστημίου, την αναγνώριση του Προγράμματος.

5. Συμβουλευτείτε: Συζητήστε με καθηγητές που γνωρίζετε από το προπτυχιακό σας πρόγραμμα, φίλους και επαγγελματίες σχετικά με την επιλογή σας.

6. Συμμετοχή σε open days/συναντήσεις γνωριμίας: Παρακολουθήστε ενημερωτικές συναντήσεις των Πανεπιστημίων που σας ενδιαφέρουν, για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, ελάτε σε επαφή με καθηγητές και αποφοίτους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

7. Αξιολογήστε όλες τις παραμέτρους: Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του ΜΠΣ, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού κόστους, της χρονικής δέσμευσης, αν πληροίτε τα προαπαιτούμενα.

8. Σκεφτείτε για τη σταδιοδρομία: Πώς το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών θα σας βοηθήσει στη μελλοντική σας σταδιοδρομία;

9. Λάβετε απόφαση: Μετά από προσεκτική σκέψη, επιλέξτε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που ταιριάζει καλύτερα στους στόχους και τα ενδιαφέροντά σας.

Η επιλογή ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι σημαντική, οπότε επενδύστε χρόνο στην έρευνα και τη σκέψη, προτού πάρετε την απόφασή σας.

⬇ Επιλέγω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Αυτοπεριγραφική έκθεση

Η αυτοπεριγραφική έκθεση (personal statement / statement of purpose / motivational letter) είναι απαραίτητη για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και ζητείται είτε ως μέρος της αίτησης εισαγωγής σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα είτε ως ξεχωριστό έγγραφο. Η έκθεση δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών να γνωρίσουν καλύτερα τον/ην κάθε υποψήφιο/α και να κρίνουν αν υπάρχει σύνδεση των προσωπικών και επαγγελματικών στόχων και προσδοκιών του/της κάθε υποψηφίου με τους στόχους και το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η αυτοπεριγραφική έκθεση συνήθως περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την προσωπική σας ιστορία, εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία, ενδιαφέροντα και κίνητρα για το επιλεγμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Χρειάζεται να προσαρμόσετε το περιεχόμενο στην κατεύθυνση του προγράμματος και να επισημάνετε πώς αυτό συνδέεται με τους επαγγελματικούς και προσωπικούς σας στόχους. Είναι σημαντικό να αναφέρετε επιτεύγματα, εργασίες που έχετε πραγματοποιήσει, και να εξηγήσετε πώς αυτά συνδέονται με το πεδίο του μεταπτυχιακού προγράμματος. Τέλος, να αναδείξετε την αφοσίωσή σας στη μάθηση, την ανάπτυξη και τη συνεισφορά που επιθυμείτε να κάνετε μέσα από αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Γιατί είναι σημαντική η αυτοπεριγραφική έκθεση:

Η αυτοπεριγραφική έκθεση για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακό είναι σημαντική για αρκετούς λόγους:

1. Αυτογνωσία και Στόχοι: Σας βοηθά να αναλύσετε την εκπαίδευσή σας, την επαγγελματική σας πορεία και τους στόχους σας, ενισχύοντας την αυτογνωσία και την κατανόηση των δικών σας φιλοδοξιών.

2. Προσαρμογή: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την αίτησή σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αναδεικνύοντας πώς η εκπαίδευση θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους επαγγελματικούς σας στόχους.

3. Επιλογή Υποψηφίων: Βοηθά τους εκπροσώπους του προγράμματος να επιλέξουν υποψήφιους που είναι κατάλληλοι και αφοσιωμένοι στο πρόγραμμα.

4. Διάκριση: Δίνει την ευκαιρία να ξεχωρίσετε ανάμεσα στους υποψηφίους, αναδεικνύοντας τις μοναδικές σας ικανότητες, εμπειρίες και προσόντα.

5. Δημιουργία Δεσμών: Δημιουργείτε έναν δεσμό με το πρόγραμμα, δείχνοντας πώς αυτό είναι καίριο για την επιστημονική ή επαγγελματική σας εξέλιξη.

Συνολικά, η αυτοπεριγραφική έκθεση σας δίνει την ευκαιρία να αναδείξετε την προετοιμασία, την αφοσίωση και τον προσωπικό σας προσανατολισμό αυξάνοντας τις πιθανότητες σας για εισαγωγή σε ένα επιθυμητό μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

 

Ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε.

Πριν τη σύνταξη της αυτοπεριγραφικής έκθεσης καλό είναι να θέσετε στον εαυτό σας 3 βασικές ερωτήσεις, στις οποίες και πρέπει να απαντήσετε:

  • Για ποιο λόγο επιλέγετε να συνεχίσετε τις μεταπτυχιακές σας σπουδές στο συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά και στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα;

Αναδείξτε τους λόγους για τους οποίους πήρατε την απόφαση να συνεχίσετε τις σπουδές σας στο συγκεκριμένο αντικείμενο (π.χ. είχατε κάποια ερεθίσματα, εμπειρίες που σας επηρέασαν σε αυτήν την απόφαση). Επιπλέον, αναφερθείτε και στους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού (π.χ. κάποια μαθήματα που διδάσκονται και σας ενδιαφέρουν περισσότερο, η συμμετοχή των διδασκόντων σε ερευνητικά προγράμματα κ.α).

  • Πώς οι μεταπτυχιακές σας σπουδές στο συγκεκριμένο αντικείμενο πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τους επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς στόχους σας;

Προσπαθήστε να αποφύγετε γενικές απαντήσεις, όπως «οι μεταπτυχιακές μου σπουδές θα με βοηθήσουν στη μελλοντική μου σταδιοδρομία». Αντίθετα, δώστε στους αναγνώστες της αυτοπεριγραφικής σας έκθεσης να καταλάβουν το πως πιστεύετε ότι θα αξιοποιήσετε τις γνώσεις που θα αποκτήσετε από το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην επίτευξη των στόχων σας.

  • Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η συνεισφορά σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Σε ένα μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών η συνεισφορά των ίδιων των φοιτητών/τριών σε αυτό αποτελεί κριτήριο επιλογής των υποψηφίων. Για το λόγο αυτό ανατρέξτε στα προσωπικά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά σας ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις εμπειρίες σας και στο πως αυτά μπορούν να συμβάλλουν στη λειτουργία του προγράμματος.

Σύνταξη αυτοπεριγραφικής έκθεσης

Όταν συντάσσετε την αυτοπεριγραφική έκθεση για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, πρέπει να προσέξετε τα εξής:

1. Κατανόηση των Απαιτήσεων: Διαβάστε προσεκτικά τις απαιτήσεις του προγράμματος για να διασφαλίσετε ότι η αυτοπεριγραφή σας πληροί όλες τις προϋποθέσεις.

2. Ενισχυμένη Αυτογνωσία: Αναλύστε τις ικανότητές σας, τις επιτυχίες σας και τους τομείς που θέλετε να βελτιώσετε με το μεταπτυχιακό.

3. Κορυφαίες Επιτεύξεις: Αναδείξτε τις κορυφαίες σας επιτεύξεις, επαγγελματικές εμπειρίες ή ερευνητικά έργα που έχετε πραγματοποιήσει.

4. Εξατομίκευση: Κάντε την αυτοπεριγραφή προσωπική, αναφέροντας πώς ταιριάζει το πρόγραμμα με τους επαγγελματικούς και προσωπικούς σας στόχους και πώς θα μπορούσατε εσείς να προσφέρετε στο πρόγραμμα.

5. Καθαρή Δομή και Συνοχή: Οργανώστε την έκθεση με σαφήνεια, δημιουργώντας μια λογική ροή από την εισαγωγή μέχρι το τέλος. Διαγράψτε επαναλήψεις και βεβαιωθείτε ότι η κάθε πρόταση, ιδέα συνδέεται με την επόμενη.

6. Αυθεντικότητα και Ειλικρίνεια: Γράψτε με ειλικρίνεια, εμφανίζοντας την αληθινή σας προσωπικότητα και κίνητρα.

7. Επιμέλεια και Έλεγχος: Ελέγξτε το κείμενό σας για ορθογραφικά και συντακτικά λάθη.

8. Προθεσμίες: Τηρήστε τις προθεσμίες υποβολής της αυτοπεριγραφικής έκθεσης.

Τέλος, θυμηθείτε ότι η αυτοπεριγραφική έκθεση είναι η ευκαιρία σας να ξεχωρίσετε και να αφηγηθείτε την ιστορία σας, καθώς και να επιδείξετε τον προσωπικό σας χαρακτήρα και ενδιαφέροντα για το επιλεγμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Οι απαιτήσεις των Πανεπιστημίων ποικίλλουν ως προς το περιεχόμενο της έκθεσης και δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος συγγραφής μιας αυτοπεριγραφικής έκθεσης.

Μια αυτοπεριγραφική έκθεση μπορεί να ακολουθεί την εξής δομή:

1. Εισαγωγή: Εισ​άγει τον αναγνώστη στο θέμα και τον λόγο για τον οποίο γίνεται η περιγραφή.

2. Προσωπικά Στοιχεία: Παρουσιάζει την ταυτότητα, την εκπαίδευση, τις εμπειρίες και άλλα σχετικά στοιχεία για να κατανοήσει ο αναγνώστης την προοπτική του συγγραφέα.

3. Σημαντικά Γεγονότα ή Εμπειρίες: Αναφέρει σημαντικές εμπειρίες, γεγονότα ή καταστάσεις που επηρέασαν τον συγγραφέα και τον οδήγησαν στο να γράψει αυτήν την έκθεση.

4. Ανάλυση και Συναισθηματικές Αντιδράσεις: Αναλύει τα συναισθηματικά και πνευματικά αποτελέσματα αυτών των εμπειριών και γεγονότων στη ζωή του συγγραφέα.

5. Συμπεράσματα και Σκέψεις για το Μέλλον: Καταλήγει με συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του εαυτού του και το μέλλον του, βασιζόμενος στις εμπειρίες που περιέγραψε.

Τι να αποφύγετε:

Μια αυτοπεριγραφική έκθεση για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

1. Ψευδείς ή Υπερβολικές Πληροφορίες: Να αποφεύγονται ψευδείς δηλώσεις ή υπερβολικές αναφορές για τις δεξιότητες, την εμπειρία ή τις επιτυχίες σας.

2. Αντιγραφή ή Πλαγιολογία: Να μην αντιγράφετε ή χρησιμοποιείτε πλαγιολογία από άλλες πηγές χωρίς αναφορά ή άδεια.

3. Ασχέτες Πληροφορίες: Να αποφεύγονται πληροφορίες που δεν σχετίζονται άμεσα με το πρόγραμμα σπουδών ή τους επαγγελματικούς στόχους.

4. Αταξία ή Ασυνεπής Συνθετική Δομή: Να διατηρείται σαφής δομή και συνοχή στην αφήγηση, αποφεύγοντας ασυνάρτητες παραθέσεις.

5. Αδιάφορο ή Απρόσωπο Στυλ: Να αποφεύγεται το να φαίνεστε αδιάφοροι ή απρόσωποι. Επιδείξτε τον προσωπικό σας χαρακτήρα και ενδιαφέροντα.

6. Αδικαιολόγητες Γενικεύσεις: Να αποφεύγεται η δημιουργία γενικολογιών χωρίς πειστικά επιχειρήματα ή εμπεριστατωμένα παραδείγματα.

7. Ατέλειες και Παραλείψεις: Να διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχουν ορθογραφικά, συντακτικά ή γραφικά λάθη.

Ο στόχος είναι να προβάλετε μια ειλικρινή, συνεκτική και εμπεριστατωμένη εικόνα του εαυτού σας, καθώς και την κατανόηση και το ενδιαφέρον σας για το επιλεγμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

⬇ Αυτοπεριγραφική έκθεση