Τμήμα Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ

Η πρακτική άσκηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία δουλεύοντας σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. 

Ως φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, ώστε να αποκτήσετε μια επαγγελματική εμπειρία για χρονικό διάστημα 2 μηνών σε αντικείμενο συναφές με τις σπουδές σας.

Για την πλήρη ενημέρωσή σας μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης  https://gpa.uoi.gr/