Τμήμα Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Πρακτική Άσκηση Ανακοινώσεις Φορέων

Γνωρίζοντας το έντονο ενδιαφέρον σας για εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης, στην παρούσα ενότητα, θα ενημερώνεστε για θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρονται από συνεργαζόμενες με τη ΔΑΣΤΑ επιχειρήσεις και φορείς και τις οποίες μπορείτε να διεκδικήσετε.

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης