Τμήμα Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Πρακτική Άσκηση

Quality Assurance Manager – SIMPAS AE

27 Φεβρουαρίου 2024 SIMPAS AE

Κατηγορίες Εργασιών: Αγγελίες ΔΑΣΤΑ

Επιστημονικά πεδία: Πολυτεχνική

Engineer- SIMPAS AE

27 Φεβρουαρίου 2024 SIMPAS AE

Κατηγορίες Εργασιών: Αγγελίες ΔΑΣΤΑ

Επιστημονικά πεδία: Θετικές Επιστήμες Πολυτεχνική

Civil Engineer or Architect or Mechanical Engineer

27 Φεβρουαρίου 2024 SIMPAS AE

Κατηγορίες Εργασιών: Αγγελίες ΔΑΣΤΑ

Επιστημονικά πεδία: Πολυτεχνική

NEW PHARM : ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

27 Φεβρουαρίου 2024 NEW PHARM

Κατηγορίες Εργασιών: Αγγελίες ΔΑΣΤΑ

Επιστημονικά πεδία: Θετικές Επιστήμες Πολυτεχνική

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στον όμιλο OTE (Cloud Engineer Intern)

27 Φεβρουαρίου 2024 ΟΤΕ

Κατηγορίες Εργασιών: Πρακτική Άσκηση

Επιστημονικά πεδία: Θετικές Επιστήμες Πολυτεχνική

Θέση Εργασίας στην εταιρεία NanoPhos

27 Φεβρουαρίου 2024 NanoPhos

Κατηγορίες Εργασιών: Αγγελίες ΔΑΣΤΑ

Επιστημονικά πεδία: Θετικές Επιστήμες Πολυτεχνική

Θέση εργασίας στην P&I : IT Consultant

27 Φεβρουαρίου 2024 P&I

Κατηγορίες Εργασιών: Αγγελίες ΔΑΣΤΑ

Επιστημονικά πεδία: Πολυτεχνική

Θέση εργασίας στην P&I : Software Developer

27 Φεβρουαρίου 2024 P&I

Κατηγορίες Εργασιών: Αγγελίες ΔΑΣΤΑ

Επιστημονικά πεδία: Πολυτεχνική